Aby uzyska� dost�p do Panelu "Elektroniczny serwis B2B Domax" skontaktuj si� z dzia�em handlowym. Nasz pracownik poprosi o Twoje dane w celu ich weryfikacji. Po akceptacji Twojego zg�oszenia. otrzymasz unikalny login i has�o do konta B2B. Rejestracja nowego u�ytkownika